SESTAVNI DELI

  1. TELESKOPSKA PALICA
  2. ČISTILNA GLAVA
  3. ČISTILNA KRPA IZ MIRKOVLAKEN
NAVODILA ZA UPORABO

  1. Sestavite vse dele teleskopske palice in namestite priloženo čistilno krpo.
  2. Spodnji del teleskopske palice močno pomikajte navzgor in navdol, dokler čistilna krpa ni pripravljena za uporabo.
  3. Pričnite s čiščenjem, postopek pod 2. točko večkrat ponovite, da s krpe očitite vso umazanijo.
  4. Ko končate z delom, krpo očistite, jo ožemite in do suhega posušite.
VARNOSTNA OPOZORILA

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE IZDELKA

PRAVILNO ODLAGANJE ODPADKOV

Simbol prekrižanega smetnjaka na izdelku ali na njegovi embalaži označuje, da takšnega izdelka ne smemo šteti za gospodinjski odpadek po EU. Če boste poskrbeli za pravilno odlaganje izdelka, boste preprečili morebitne negativne posledice za okolje in človeško zdravje, ki bi jih sicer povzročilo neprimerno rokovanje s tem izdelkom. Recikliranje materialov pomaga pri varstvu narave in naravnih virov. Za bolj podrobne informacije o recikliranju tega izdelka se obrnite na pristojne službe, svoj center za odlaganje gospodinjskih odpadkov ali trgovino, kjer ste izdelek kupili. Izjava proizvajalca, da izdelek ustreza zahtevam veljavnih direktiv EU.