ActionClean™ - User Guide

SESTAVNI DELI

 1. TELESKOPSKA PALICA
 2. ČISTILNA GLAVA
 3. ČISTILNA KRPA IZ MIRKOVLAKEN
NAVODILA ZA UPORABO

 1. Sestavite vse dele teleskopske palice in namestite priloženo čistilno krpo.
 2. Spodnji del teleskopske palice močno pomikajte navzgor in navdol, dokler čistilna krpa ni pripravljena za uporabo.
 3. Pričnite s čiščenjem, postopek pod 2. točko večkrat ponovite, da s krpe očitite vso umazanijo.
 4. Ko končate z delom, krpo očistite, jo ožemite in do suhega posušite.
VARNOSTNA OPOZORILA

 • Pred uporabo preberite navodila in jih shranite za morebitno ponovno branje.
 • Ne uporabljajte sestavnih delov, ki niso priloženi izdelku.
 • Izdelka ne uporabljajte, če opazite, da je poškodovan.
 • Izdelek shranjujte izven dosega otrok. Otroci lahko uporabljajo izdelek le pod nadzorom odrasle osebe.
ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE IZDELKA

 • Izdelek čistite z vlažno krpo z neagresivnim detergentom, ki ne temelji na alkoholni osnovi.
 • Po čiščenju počakajte, da se sestavni deli dobro posušijo.
PRAVILNO ODLAGANJE ODPADKOV

Simbol prekrižanega smetnjaka na izdelku ali na njegovi embalaži označuje, da takšnega izdelka ne smemo šteti za gospodinjski odpadek po EU. Če boste poskrbeli za pravilno odlaganje izdelka, boste preprečili morebitne negativne posledice za okolje in človeško zdravje, ki bi jih sicer povzročilo neprimerno rokovanje s tem izdelkom. Recikliranje materialov pomaga pri varstvu narave in naravnih virov. Za bolj podrobne informacije o recikliranju tega izdelka se obrnite na pristojne službe, svoj center za odlaganje gospodinjskih odpadkov ali trgovino, kjer ste izdelek kupili. Izjava proizvajalca, da izdelek ustreza zahtevam veljavnih direktiv EU.