Splošni pogoji sodelovanja in pravila nagradne igre

Splošni pogoji sodelovanja in pravila nagradne igre

1. Organizator

Prireditelj nagradne igre je družba Megasplet d.o.o., Gmajna 7, 1236 Trzin (v nadaljevanju organizator).

Pravila določajo način izvedbe nagradnih igre, ki jih organizira organizator. Pravila veljajo za vse nagradne igre, organizirane na spletni strani družbe, povezanih z organizatorjem.

2. Namen

Namen nagradne igre je promocija Študentske trgovine.

3. Trajanje

Nagradna igra traja od 3.10. do 27.10. 2021.

4. Pogoji sodelovanja

V nagradni igri lahko sodelujejo tisti, ki se strinjajo s temi splošnimi pogoji sodelovanja in sodelujejo v vsakokrat razpisani nagradni igri.

Sodelujoči je lahko vsaka fizična oseba, ki ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.

Sodelujoči lahko kadarkoli do zaključka nagradne igre prekliče sodelovanje v njej na način, da pošlje zahtevek o preklicu na elektronski naslov info@studentska-trgovina.si.

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

Pogoj za sodelovanje je, da se sodelujoči strinjajo s pravili nagradne igre. Šteje se, da s sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči pristane na vse pogoje in pravila v zvezi z nagradno igro.

5. Načini sodelovanja v nagradni igri

V nagradni igre se lahko sodeluje na 2 načina:

(a) samodejno z opravljenim nakupom

(b) izpolnitvijo in oddajo prijavnega obrazca

6. Potek nagradne igre

V sklopu nagradne igre bo vsak teden izvedeno eno žrebanje. Pri posameznem žrebanju bo izmed vseh sodelujočih enega dobitnika nagrade določila naključna funkcija računalniškega izbora. Vsi sodelujoči imajo torej enake možnosti.

Žrebanje nagrajencev bo potekalo vsak četrtek v obdobju trajanja nagradne igre v prostorih družbe Megasplet d.o.o.. Organizator si pridržuje pravico do spremembe dneva žreba.
Žrebanje nagrad ni javno. Skupaj bodo izžrebani 4 dobitniki nagrad oziroma nagrajenci.

Rezultati žrebanja so dokončni, pritožba na rezultat ni mogoča.

7. Nagrade

Organizator bo podelil nagrade:

  • 1x veriga luči Ambiance
  • 1x vlažilec zraka Ariasana
  • 1x zimski termo čevlji MaxComfort
  • 1x usnjeni termo copati Homey

Nagrad ni mogoče zamenjati za denar ali katerokoli drugo nagrado.

Nagrade niso prenosljive na tretje osebe.

V nagradni igri ne smejo sodelovati in do nagrad niso upravičene osebe, ki so zaposlene pri organizatorju nagradne igre, njihovi ožji družinski člani (zakonec oziroma izven zakonski partner oziroma partner registrirane istospolne partnerske skupnosti, otroci oziroma posvojenci ter starši oziroma posvojitelji).

Navedeni bodo iz nagradne igre izključeni s strani organizatorja.

8. Obveščanje in prevzem nagrad nagrajencev

Nagrajenci bodo o nagradah in načinu njenega prevzema obveščeni po elektronski pošti.

V kolikor se posamezen nagrajenec v treh delovnih dneh po prejemu obvestila o nagradi ne bo odzval iz kateregakoli razloga (npr. dobitnik izjavi, da nagrade ne želi sprejeti, naslov ali elektronski naslov je nepopoln ali napačen …) in posledično organizatorjem ne bo posredoval vseh zahtevanih podatkov, se bo štelo, da umika svojo udeležbo v nagradni igri in se odpoveduje pravici do nagrade.

Pogoj za izročitev nagrade je, da prejemnik nagrade izvajalcu v roku 3 dni od prejema obvestila o izžrebanju (elektronsko sporočilo) pošlje naslednje osebne podatke:

  • ime in priimek,
  • naslov stalnega prebivališča.

Prejemniki nagrad prejmejo nagrado po pošti najkasneje v roku 30 dni od objave rezultatov. V primeru tehničnih ali drugih težav si organizator pridržuje pravico do podaljšanja roka pošiljanja, o čemer prejemnike nagrad obvesti preko elektronske pošte. Stroške poštnih storitev krije organizator.

9. Varovanje osebnih podatkov

Sodelujoči v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje in soglaša, da do preklica privolitve zbira in obdeluje njegove osebne podatke za namene:

  • Izvedbe nagradne igre skladno s temi splošnimi pogoji,
  • objave in obveščanja nagrajencev,
  • podelitve nagrad.

Organizator in z organizatorjem povezane osebe se zavezujejo, da bodo osebne podatke, zbrane v okviru nagradne igre, varovali v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 177/20) in Zakonom o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUE, 126/07, 86/09, 78/11, 38/14, 19/15, 55/17 – ZKolT in 31/18) ter v skladu s politiko zasebnosti in pogoji poslovanja .

Upravljavec pridobljenih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam.

V primeru, da želi sodelujoči odstopiti od sodelovanja v nagradni igri, lahko to zahtevo kadarkoli sporoči na elektronski naslov info@studentska-trgovina.si .

10. Škoda in višja sila

Posamezni sodelujoči sodeluje v nagradni igri na lastno odgovornost.

Organizatorji in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad.

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradni igri.

V primeru okoliščin, na katere organizatorji ne morejo vplivati (višja sila), lahko organizatorji odpovedo nagradno igro. O tem morajo obvestiti sodelujoče. V takšnem primeru sodelujočim ne odgovarjajo za nastalo škodo.

Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče.

11. Objava pravil

Splošni pogoji in pravila nagradne igre so objavljeni na spletni strani: https://studentska-trgovina.si/pages/splosni-pogoji-sodelovanja-in-pravila-nagradne-igre