Piškotki

POLITIKA UPORABE PIŠKOTKOV

 

Ta politika uporabe piškotkov opredeljuje informacije o piškotkih in piškotkom podobnih tehnologijah, ki jih upravljavec osebnih podatkov MEGASPLET d.o.o., Gmajna 7, 1236 Trzin (v nadaljevanju: upravljavec) uporablja na spletnem mestu www.studentska-trgovina.si (v nadaljevanju: spletno mesto). Informacije o obdelavi in varstvu osebnih podatkov se nahajajo v politiki zasebnosti (tukaj).

1. Kaj so piškotki

 

Piškotki so besedilne datoteke, ki vsebujejo informacije, ki jih uporabnikova naprava (računalnik, tablični računalnik ali mobilni telefon) naloži, ko obišče spletno mesto. Spletnemu mestu omogočajo, da si zapomni napravo uporabnika in s tem izboljša njegovo uporabniško izkušnjo.

 2. Namen piškotkov

 

Piškotki se uporabljajo v različne namene; določeni zagotavljajo delovanje spletnega mesta in omogočajo nakupe v spletni trgovini. Piškotki omogočajo tudi nastavitve preferenc na naši spletni strani (npr. jezik). Pogosto pa se piškotki uporabljajo v marketinške namene, kjer nam združevanje določenih informacij omogoča, da uporabniku ponudimo bolj zanimive in relevantne oglase.

3. Vrste oz. kategorije piškotkov

 

Naša spletna trgovina uporablja več vrst piškotkov, od katerih ima vsak določeno funkcijo. Podrobneje so vrste piškotkov opredeljene v spodnji tabeli:

 

Kategorija piškotkov

 

Namen uporabe

Trajanje

Uporabnikove možnosti

Nujni piškotki

So piškotki, ki spletnemu mestu in spletni trgovini omogočajo delovanje. Brez teh piškotkov spletna mesto ne deluje pravilno. Ti piškotki uporabnika ne morejo identificirati, saj se uporabljajo zgolj z namenom pravilnega prikazovanja spletnega mesta.

 

VEDNO AKTIVNI

Analitični piškotki

Analitični piškotki nam omogočajo izvedbo statističnih analiz uporabe našega spletnega mesta. Te analize izvajamo na podlagi anonimiziranih in agregiranih podatkov, na podlagi katerih uporabnika mogoče identificirati.

 

AKTIVNI

Marketinški piškotki

Ti piškotki so namenjeni ustvarjanju uporabniških profilov za pošiljanje komercialnih sporočil, ki ustrezajo preferencam, prikazanim med obiskom: medtem ko uporabnik krmari po našem spletnem mestu in spletni trgovini, so ti piškotki koristni za prikaz izdelkov, ki uporabnika zanimajo ali ki so podobni tistim, ki si jih je že ogledal. Ti piškotki uporabniku omogočajo, da je deležen naše komercialne ponudbe na drugih povezanih spletnih mestih (npr. piškotke za profiliranje, oglaševanje, ciljanje in ponovno ciljanje).

 

AKTIVNI/NEAKTIVNI

 

 4. Nastavitve piškotkov

 

Uporabnik ima pravico, da izbere svoje nastavitve glede uporabe piškotkov na našem spletnem mestu. Navodila za upravljanje s piškotki se nahajajo v razdelku »Nastavitve piškotkov", na dnu spletne strani. Uporabnik ima možnost, da določi nastavitve glede na posamezno kategorijo piškotkov, razen pri nujnih piškotkih. Nujnih piškotkov namreč ni mogoče izključiti, saj brez njih naše spletno mesto ne more delovati oz. ne more delovati pravilno.

 

Spletno mesto uporablja piškotke, ki v skladu z 225. členom ZEKom-2 ne zahtevajo pridobivanja vnaprejšnjega soglasja (privolitve) od uporabnika; in sicer:

  • piškotki, ki so potrebni izključno zaradi prenosa sporočila po elektronskem komunikacijskem omrežju in
  • piškotki, ki so nujno potrebni za zagotovitev storitve informacijske družbe, ki jo naročnik ali uporabnik izrecno zahteva.

 

Uporabnik nastavi piškotke tako, da pri posamezni kategoriji piškotkov klikne na gumb, ki omogoča uporabo piškotkov. Če želi uporabnik onemogočiti delovanje piškotkov, pri posamezni kategoriji piškotkov klikne na gumb, s katerim zavrne uporabo piškotkov.

5. Nastavitve piškotkov v brskalniku

 

Uporabnik lahko poleg zgoraj opisanega načina nastavitve piškotkov ureja tudi v svojem brskalniku. Če uporabnik uporablja različne brskalnike, je treba nastavitve piškotkov urediti za vsak brskalnik posebej. Prav tako je treba nastavitve urediti za vsako napravo, ki jo uporabnik uporablja (npr. stacionarni računalnik, prenosni računalnik, tablica).

 

V nadaljevanju so navedene spletne strani, ki te nastavitve podrobneje opisujejo za vsak brskalnik posebej, in sicer:

 

 

Če uporabnik v brskalniku popolnoma onemogoči piškotke, se mora zavedati možnosti, da nekateri deli našega spletnega mesta in spletne trgovine ne bodo delovali pravilno;  npr. brskanje po spletnem mestu, nakupna aktivnost in tudi prilagojene dejavnosti, na primer oglaševanje.

 6. Seznam piškotkov

 

Seznam vseh piškotkov, ki jih uporabljamo, najdete na naslednji povezavi:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cGg5PsECu3v9UWQXmtN0J1hQ5uThpA3K0knwF3ANMmA/edit

 7. Pravice uporabnikov glede obdelave osebnih podatkov

 

Uporabnik ima glede osebnih podatkov določene pravice, ki so podrobneje opredeljene v naši politiki zasebnosti, ki je uporabnikom dostopna tukaj.

 

Vse dane privolitve lahko uporabnik kadarkoli prekliče, kot je opredeljeno v točki »Nastavitve piškotkov« in točki »Nastavitve piškotkov v brskalniku«.

 

  1. Kontakt in spremembe

 

Upravljavec lahko kadarkoli spremeni to politiko uporabe piškotkov in jo objavi na svojem spletnem mestu 30 dni pred pričetkom veljavnosti.

 

Za morebitna vprašanja in dodatna pojasnila o piškotkih ali obdelavi osebnih podatkov je na voljo kontakt dpo@jkgroup.si.

 

Ta politika uporabe piškotkov je objavljena na spletnem mestu www.studentska-trgovina.si in začne veljati dne 23.5.2023.