PRIDOBIVANJE OCEN

 

POSTOPEK OCENJEVANJA PREGLEDA STRANK - Smernice za storitve za stranke/obiskovalce strani

 1. Uvodne določbe 

Postopek ocenjevanja mnenj  – navodilo za službo za stranke (v nadaljevanju: navodilo) določa način ocenjevanja mnenj, komentarjev in ocen izdelkov s strani kupcev, ki so izdelek kupili (v nadaljevanju: kupec) v spletni trgovini ponudnika MEGASPLET doo. , Gmajna 7, 1236 Trzin (v nadaljevanju: ponudnik) ter recenzije, komentarje in ocene obiskovalcev spletnega mesta ponudnika (v nadaljevanju: obiskovalec) ter postopek presoje ustreznosti teh recenzij, komentarjev in ocen.

 2. Postopek presoje ustreznosti recenzij, komentarjev in ocen ter potrjevanja ocen

Postopek pregleda mnenj, komentarjev in ocen izvaja ponudnikova služba za podporo uporabnikom (v nadaljevanju: služba za pomoč uporabnikom).

Služba za stranke enkrat tedensko pregleda ocene, komentarje in ocene, prejete od strank in obiskovalcev, ki se prijavijo v program upravljanja ocen strank, da ugotovi, ali so primerni za objavo v skladu s temi smernicami.

Pri potrjevanju mnenj, ki so izdelek uporabljale, služba za stranke najprej preveri, ali je oceno izdelka dejansko oddal uporabnik, tako da je iz opisa lastnosti izdelka mogoče sklepati, da je uporabnik dejansko uporabljal izdelek. Služba za stranke torej preveri, ali se ocena nanaša na izdelek, ki ga kupec ocenjuje (npr. če je o čevljih pripomba, da so udobni, da jih rad nosi, da je v njih prehodil veliko kilometrov, je jasno, da gre za komentar, ki se nanaša na določen izdelek). Drug način pridobivanja mnenj je, da ponudnik določenim kupcem, ki so izdelek kupili, v nekaj dneh po oddaji naročila pošlje vprašalnik na elektronski naslov, naveden v naročilu.

 

POSTOPEK PRESOJE MNENJ IN OCEN – navodila podporni službi

 1. Uvodne določbe

Postopek presoje mnenj  in ocen – navodila podporni službi (v nadaljevanju: navodila) določa način presoje mnenj, komentarjev in ocen izdelkov, ki jih podajo stranke, ki so izdelek kupile (v nadaljevanju: stranka) v spletni trgovini ponudnika MEGASPLET d.o.o., Gmajna 7, 1236 Trzin (v nadaljevanju: ponudnik) ter mnenj, komentarjev in ocen obiskovalcev spletnega mesta ponudnika (v nadaljevanju: obiskovalec) ter postopek za presojo primernosti teh mnenj, komentarjev in ocen.

2. Postopek presoje primernosti mnenj, komentarjev in ocen in potrjevanja ocen

Postopek presoje mnenj, komentarjev in ocen izvajajo zaposleni v podporni službi za stranke pri ponudniku (v nadaljevanju: podporna služba).

Podporna služba enkrat tedensko pregleduje prejeta mnenja, komentarje in ocene strank in obiskovalcev, ki se zapišejo v program za upravljanje ocen strank z namenom, da v skladu s temi navodili presodi, ali so primerni za objavo.

Podporna služba pri potrjevanju ocen strank, ki so izdelek uporabile, najprej preveri, ali je oceno izdelka dejansko podala oseba, ki je izdelek uporabila, in sicer na način, da iz opisa lastnosti izdelka sklepa, da je uporabnik dejansko uporabil ta izdelek. Podporna služba torej preveri, ali se ocena nanaša na izdelek, ki ga stranka ocenjuje (na primer, če je pri čevljih komentar z vsebino, da so udobni, da jih rad/a obuva, da je v njih prehodil/a veliko kilometrov, je jasno, da gre za komentar, ki se nanaša na konkreten izdelek). Drug način pridobivanja ocen je ta, da ponudnik določenim strankam, ki so kupile izdelek v nekaj dneh po oddaji naročila na e-naslov, naveden v naročilu, pošlje vprašalnik. Če je oceno izdelka podala stranka, ki je izdelek kupila, in se ocena nanaša na izdelek, ter če je ocena podana na podlagi vprašalnika, ponudnik v spletni trgovini pri oceni izdelka navede »PREVERJENO«*.

*Oznaka »PREVERJENO« se doda, če je ocenjevalec kupec v spletni trgovini. Judge.me to preveri s seznamom naročil s spletne trgovine. Značka je lahko prevedena in je ne morejo dodati trgovci sami. Obiskovalci lahko pustijo ocene brez (sledljive) zgodovine nakupov („spletne ocene“). Te je mogoče onemogočiti, vendar nikoli ne bodo prejeli značke »PREVERJENO«, če e-poštni naslov ocenjevalca ni del seznama strank trgovine. Mnenja, ki jih je posredoval isti e-poštni naslov, bodo imela enako prikazno ime.

Podporna služba objavi vsa mnenja, komentarje in ocene strank in obiskovalcev, tako pozitivne kot tudi negativne. Podporna služba ne objavlja ocen, mnenj in komentarjev, ki so žaljivi, neprimerni in škodljivi, kot tudi ocen, mnenj in komentarjev, ki ne opisujejo izdelka, ki je ocenjevan.

3. Merila presoje primernosti mnenj, komentarjev in ocen

Postopek presoje primernosti mnenj, komentarjev in ocen strank in obiskovalcev izvaja podporna služba. Podporna služba redno pregleduje mnenja, komentarje in ocene strank in objavi samo tiste, ki niso žaljivi, neprimerni in škodljivi.

Podporna služba je usposobljena za presojo primernosti ocen, komentarjev in mnenj strank, saj se dnevno srečuje z lastnostmi izdelkov, ki so predmet prodaje v spletni trgovini, dnevno izvaja telefonske pogovore, e-mail komunikacijo in upravlja s socialnimi omrežji. Podporna služba je prav tako dnevno v kontaktu s strankami in obiskovalci spletnega mesta in je na takšen način seznanjena z lastnostmi izdelkov in načinom dela ter tako usposobljena za presojo komentarjev strank.

Vodja podporne službe vsakega zaposlenega v podporni službi v procesu uvajanja v delo temeljito in s praktičnimi primeri seznani s tem, kaj so neprimerne, žaljive in škodljive vsebine ter ga seznani z načinom dela po teh navodilih.

Ponudnik večkrat na leto izvaja izobraževanja in usposabljanja zaposlenih v podporni službi glede primernosti vsebin mnenj, komentarjev in ocen strank in obiskovalcev. Ta izobraževanja izvajajo notranji ali zunanji strokovnjaki, ki so usposobljeni za tovrstne naloge.

4. Izdelki v različnih trgovinah

 Mnenja, komentarji in ocene izdelkov, ki se prodajajo v eni ali več spletnih trgovinah ponudnika, in so ti izdelki identični, ponudnik lahko objavi tudi na spletnih mestih drugih spletnih trgovin, če je za obiskovalec drugi spletnih trgovin v razumljivem jeziku. Takšne objave pripomorejo k boljši uporabniški izkušnji.

 5. Veljavnost

 Ta navodila veljavo od 02.10.2023 in jih lahko ponudnik kadarkoli spremeni.