Varnostna opozorila

Varnostna opozorila

Igrače, ki se dajejo na trg, morajo izpolnjevati določene varnostne zahteve in nikakor ne smejo ogrožati varnosti ali zdravja uporabnikov ter ostalih ob uporabi. Navedena priporočena starost otroka za posamezno igračo je podjetje Megasplet d.o.o. prejelo oziroma pridobilo s strani uvoznika, distributerja, proizvajalca ali zastopnika igrače oziroma izdelka. Določena priporočena starost posamezne igrače proizvajalec določi na podlagi zahtev Uredbe o varnosti igrač, otrokovega senzoričnega, motoričnega in umskega razvoja ter relativne omejitve pri uporabi.

Navedena priporočena starost naj vam bo vodilo pred nakupom izdelka. Pri izbiranju igrač moramo upoštevati okoliščine, spoznati otroka in njegova močna ter šibka področja, ter na podlagi tega poiskati igračo, ki bi razvoj na posameznem področju spodbudila.

 

Varnostna opozorila po posameznih skupinah igrač

1. Igrače, ki niso namenjene za otroke mlajše od 36 mesecev

Nekatere igrače zaradi svoje vsebine, oblike in uporabnosti niso primerne oziroma so lahko nevarne za otroke, mlajše od 36 mesecev. Te igrače so opremljene z opozorilom: OPOZORILO! Ni primerno za otroke mlajše od 36 meseceva. Ni primerno za otroke mlajše od treh let ali je opozorilo v obliki naslednje grafične slike:

Temu opozorilu je priložena obrazložitev specifične nevarnosti, zaradi katere je ta previdnost potrebna. Tovrstno označevanje se ne uporablja za igrače, ki so zaradi svoje funkcije, dimenzij, značilnosti, lastnosti ali drugih tehtnih razlogov očitno neprimerne za otroke, mlajše od 36 mesecev.

 

2. Igrače za prostočasne aktivnosti za domačo uporabo

Navedba „igrača za prostočasne aktivnosti“ pomeni igračo za domačo uporabo, pri kateri med izvajanjem aktivnosti ostaja podporna struktura nepremična, igrača pa je namenjena temu, da lahko otroci izvajajo katero koli od naslednjih aktivnosti: skakanje, plezanje, zibanje, drsenje, guganje, vrtenje, plazenje, lazenje ali kakršnakoli kombinacija omenjenih aktivnosti. Na igračah za prostočasne aktivnosti je navedeno naslednje opozorilo:

OPOZORILO! Samo za domačo uporabo.

Igračam za prostočasne aktivnosti, pritrjenim na ogrodje, po potrebi pa tudi drugim igračam za prostočasne aktivnosti so priložena navodila na oziroma v embalaži, ki opozarjajo na potrebo po preverjanju in vzdrževanju glavnih delov (vzmeti, pritrdilnih elementov, opor, spojev) v določenih časovnih presledkih in navajajo, da lahko pride do padcev ali prevrnitve, poškodbe uporabnika, če se tako preverjanje ne izvaja. Izdelku morajo biti priložena tudi navodila za pravilno sestavljanje igrače, ki navajajo, kateri deli so lahko nevarni, če niso pravilno sestavljeni. Predložene so posebne informacije v zvezi z ustrezno površino za namestitev igrače.

 

3. Skiroji, kotalke, drsalke, rolerji, deske, in kolesa igrače za otroke

Kadar se izdelki prodajajo kot igrače, je na njih navedeno naslednje opozorilo:

OPOZORILO! Nositi je treba zaščitno opremo. Ni za uporabo v prometu.

Priporočljiva je uporaba zaščitna oprema (čelade, rokavice, ščitniki za kolena, ščitniki za komolce in podobno). Navodila za uporabo vključujejo opozorilo, da je treba igračo uporabljati previdno, saj zahteva veliko spretnosti, da bi se izognili padcem ali trkom, zaradi katerih bi lahko prišlo do poškodbe uporabnika ali tretje osebe.

Kolesa, ki zaradi konstrukcijske moči, oblike ali drugih faktorjev niso primerne za otroke nad 3 leti starosti morajo navedeno na embalaži in igrači vključujejo naslednje opozorilo:

OPOZORILO! Naj ne uporabljajo otroci starejši od 36 mesecev.

Navedena mora biti tudi navedba zakaj, npr. zaradi nezadostne moči.

Kotalke, rolerji in deske za otroke, ki se prodajajo kot igrače in njihova embalaža imajo navedeno naslednje opozorilo:

OPOZORILO! Nositi je potrebno zaščitno opremo. Ni za uporabo v prometu. 20 kg max.

Obenem se navaja, da morajo navodila vsebovati informacije o primerni površini za varno vožnjo.

Skiroji igrače, ki so namenjeni otrokom s telesno maso 20 kg in manj in njihova embalaža imajo navedeno naslednje opozorilo:

OPOZORILO! Nositi je potreno zaščitno opremo. Ni za uporabo v prometu. 20 kg max.

Dodatna navedba informacije kako se varno zloži ni raztegne zložljiv skiro, navodilo o varni uporabi zavornega sistema, informacijo o nevarnosti ob uporabi skiroja na javnih cestah in zaščitne opreme (čelade, rokavice, ščitniki za kolena, ščitniki za komolce in podobno).

 

4. Imitacije zaščitnih mask in čelad

Na imitacijah zaščitnih mask in čelad je navedeno naslednje opozorilo:

OPOZORILO! Ta igrača ne zagotavlja zaščite.

 

5. Funkcionalne igrače

Navedba „funkcionalna igrača“ pomeni igračo, ki deluje in se uporablja na enak način kot proizvod, naprava ali stroj, namenjen odraslim, in je lahko le zmanjšan model takšnega izdelka, proizvoda, naprave ali stroja. Na funkcionalnih igračah je navedeno naslednje opozorilo:

OPOZORILO! Igrača se sme uporabljati samo pod neposrednim nadzorom odrasle osebe.

Te igrače so opremljene z delovnimi navodili in z navodili glede varnostnih ukrepov, ki jih uporabnik mora upoštevati, z opozorilom, da lahko neupoštevanje teh varnostnih ukrepov uporabnika izpostavi nevarnostim ( so navedene), ki so običajno povezane z napravo ali proizvodom, katerega pomanjšani model ali imitacijo predstavlja igrača. Takšno igračo je potrebno

shranjevati izven dosega otrok, mlajših od starosti, ki jo določi proizvajalec.

 

6. Kemijske igrače

Navedba „kemijska igrača“ pomeni igračo, ki je namenjena neposrednemu ravnanju s kemičnimi snovmi (ali zmesmi) in ki se uporablja na ustrezen način glede na priporočeno starost ter pod nadzorom odrasle osebe. Za kemijske igrače veljajo zlasti naslednje igrače: kompleti za kemijo, miniaturne delavnice za keramiko, kompleti za vlivanje v plastično maso, emajliranje ali fotografijo in podobne igrače, pri katerih lahko (ni pa nujno) med njihovo uporabo pride do kemijske reakcije. Na kemijskih igračah je navedeno naslednje opozorilo:

OPOZORILO! Ni primerno za otroke, mlajše od (*) let. Uporabljati pod nadzorom odrasle osebe.

V navodilih za uporabo igrač je navedeno opozorilo o nevarnosti teh snovi ali zmesi ter navodila v zvezi z varnostnimi ukrepi, ki jih uporabnik mora upoštevati. Prav tako je navedena prva pomoč v primeru hude nesreče zaradi uporabe te vrste igrače. Takšne igrače morajo biti igrače izven dosega otrok, mlajših od priporočene starosti, ki jo določi proizvajalec.

 

7. Vodne igrače

Navedba „vodna igrača“ pomeni igračo, ki je namenjena uporabi v plitki vodi in ki lahko otroka nosi na vodi ali ga pri tem podpira. Na vodnih igračah je navedeno naslednje opozorilo:

OPOZORILO! Uporabljajte samo v vodi, primerno plitvi za otroka. Uporaba pod nadzorom odrasle osebe.

 

8. Igrače v živilih

Na igračah v živilu ali združenih z živilom je navedeno naslednje opozorilo:

OPOZORILO! V živilu je igrača. Priporočen nadzor odrasle osebe.

 

9. Igrače, ki se (z vrvicami, vrvmi, elastikami ali trakovi) obesijo čez zibelko, otroško posteljico ali otroški voziček

Na igračah, ki se z vrvmi, elastikami, vrvicami ali trakovi obesijo čez otroško posteljico, zibelko ali otroški voziček, je navedeno naslednje opozorilo:

OPOZORILO! Da bi preprečili morebitne poškodbe (če se otrok zaplete) odstranite igračo, ko se otrok začenja postavljati na roke in kolena v plazeči položaj.

 

10. Pakiranje dišavnih snovi v vohalnih igralnih ploščah, kozmetičnih setih in okušalnih igrah

Navedba „vohalna igralna plošča“ pomeni igračo, katere namen je pomagati otroku, da se nauči prepoznavati različne vonje ali okuse. Navedba „kozmetični set“ pomeni igračo, katere namen je poučiti in v pomoč otroku pri izdelavi proizvodov, kot so dišave, mila, kreme, šamponi, peneče kopeli, bleščila, ličila za ustnice, druga ličila, zobna pasta in balzami za las ter ostalo. Navedba „okušalna igra“ pomeni igračo, katere namen je, da se z njeno pomočjo otrok nauči izdelave slaščic (ali jedi), ki vključujejo uporabo živilskih sestavin, kot so praški, tekočine, sladila in morebitne arome.

Na embalaži tovrstnih igrač (navedene tudi v direktivi o varnosti igrač) je navedeno naslednje opozorilo:

OPOZORILO! Vsebuje dišavne snovi, ki bi lahko povzročile alergije.

 

11. Igrače za uporabo ob vodi, v vodi in na njej

So lahko napihljive igrače, lahko pa so tudi iz drugih materialov na primer izdelki iz pene, bazeni z nenapihljivimi stenami. Bazeni za igranje to so bazeni z globino vode 400mm ali manj. Za tovrstne igrače je navedeno naslednje:

OPOZORILA! Nikoli ne puščajte otroka brez nadzora – nevarnost utopitve. Otroci se lahko utopijo v zelo majhni količini vode. Izpraznite bazen kadar ni v uporabi. Ne namestite bazen na beton, asfalt ali drugo trdo površino.

 

12. Proizvodi za uporabo ob vodi, v vodi in na njej

Rokavčki:

OPOZORILA! Ne nudi zaščite pred utopitvijo. Vedno v celoti napihniti vse zračne

Komore. Uporabljati samo pod stalnim nadzorom odrasle osebe. Uporabljati samo na nadlakti.

Plavalni jopiči namenjeni učenju plavanja:

OPOZORILA: Ne nudi zaščite pred utopitvijo. Vedno v celoti napihniti vse zračne komore. Uporabljati samo pod stalnim nadzorom odrasle osebe.

Večji plavalni obroči ali blazine, namenjeni učenju plavanja:

OPOZORILA: Ne nudi zaščite pred utopitvijo. Vedno v celoti napihniti vse zračne komore. Uporabljati samo pod stalnim nadzorom odrasle osebe.

Plavajoči sedeži za učenje plavanja (do starosti 36 mesecev oz do mase 18 kg):

OPOZORILA: Nevarnost prevrnitve. Ne nudi zaščite pred utopitvijo. Vedno v celoti napihniti vse zračne komore. Uporabljati samo pod stalnim nadzorom odrasle osebe v neposrednem dosegu plavajočega sedeža. Uporaba NI dovoljena: za uporabnika katerega starost ali teža je pod ali nad označeno kategorijo, globini kateri otrok lahko stoji, v valovih, ki se lomijo, v kopalnih kadeh.

Večje plavajoče blazine (starost uporabnika od 3 let dalje, dolžina 1,2 m):

OPOZORILA! Ne varuje pred utopitvijo. Samo za plavalce.

Veliki napihljivi pripomočki v obliki živali ali drugih oblik na katerih uporabnik sedi ali jezdi ( starost uporabnika od 3 let dalje, dolžina 1,2 m):

OPOZORILA! Ne varuje pred utopitvijo. Samo za plavalce

Večji plavalni obroči za prosti čas (starost uporabnika od 3 let dalje, dolžina 1,2 m):

OPOZORILA! Ne varuje pred utopitvijo. Samo za plavalce

Plavajoči sedeži za prosti čas (starost uporabnika od 3 let dalje, dolžina 1,2 m):

OPOZORILA! Ne varuje pred utopitvijo. Samo za plavalce

Tube (starost uporabnika od 6 let dalje):

OPOZORILA! Ne varuje pred utopitvijo. Samo za plavalce

Plavajoče ponjave:

OPOZORILA! Ne varuje pred utopitvijo. Samo za plavalce

Čoln dolžina od 1,2 do 2,5 metra:

OPOZORILA! Ne varuje pred utopitvijo. Samo za plavalce