Vračila in menjave

V prvo polje vpišite številko naročila. To najdete v elektronskem sporočilu, ki ste ga prejeli ob oddaji naročila na Študentski trgovini. Številka naročila je zapisana v obliki #02ST______. V prvo polje vpišite celotno številko naročila, vključno z znakom #.